Training Conflicthantering, gastgericht handelen en agressie

Conflicthantering – Gastgericht handelen en Agressie
Om in aanmerking te komen voor het KEMA keur certificaat dienen ALLE medewerkers van het amusementcenter deze opleiding te volgen en bij voorkeur binnen 1 jaar na in diensttreding.

 • Open inschrijving, locatie Assissa Trainingen, Amsterdam
  € 269,– p.p. (excl. BTW, incl. dagarrangement)
 • Incompany training, locatie Assissa Trainingen, Amsterdam
  € 2690,– (excl. BTW)
 • Incompany training, op een nader te bepalen locatie
  €2590,– (excl. BTW)
 • 09.30   Ontvangst
  • Koffie en thee
 • 10.00   Introductie/ kennismaking
  • 10.15   Gastgericht handelen; een overzicht
   • De relatie tussen Gastgericht handelen, Conflicthantering en het omgaan met Agressie
    • Preventie; bemiddeling
    • De-escalatie
    • Agressie
   • Inventarisatie van praktijkvoorbeelden
 • 11.00   Conflicthantering
  • Introductie van de theorie
  • Test conflictstijlen; individuele opdracht met gezamenlijke nabespreking
 • 12.00   Video – ‘De Gast en de Kast’
 • 12.30   Lunchpauze
 • 13.15   Oefenen met behulp van een trainingsacteur
  • Conflicten in de praktijk
   • Simulatiespel/ oefeningen
   • Inventarisatie- en analyse opdracht ‘Conflicten op de werkvloer’
  • Bespreken van en oefenen met agressie situaties
  • Theoretische achtergrond:
   • Roos van Leary
   • ABC-gedrag
 •  16.15   Evaluatie
 •  16.30   Einde

​Na het verstrekken van de opdracht door de opdrachtgever aan Assissa zijn de volgende voorwaarden van kracht.

 • Bij annulering tot 6 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: geen kosten.
 • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: 50% van de training / cursus kosten.
 • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus:
  1. 100% van de training / cursus kosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld;
  2. 60% bij de VAN trainingen die op locatie worden gegeven;
  3. 50% van de training / cursus kosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld.

De reden van de annulering speelt geen rol bij de annuleringsregeling. In alle gevallen geldt voorts dat:

 1. Reeds gemaakte en niet te restitueren onkosten (b.v. hotelreserveringen en transporttickets) in alle gevallen aan de opdrachtgever worden doorberekend;
 2. Assissa zich verplicht tot het hoe dan ook uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden;
 3. Een deelnemer kan ten alle tijden vervangen worden door een andere medewerker van hetzelfde bedrijf zonder meerkosten.

Amsterdam, 01-01-2019

‹ Alle trainingen