Training Conflicthantering en cliëntgericht handelen

Conflicthantering en cliëntgericht handelen
Om in aanmerking te komen voor de Dekra certificering dienen ALLE medewerkers van het amusement center deze opleiding te volgen en bij voorkeur binnen 1 jaar na in diensttreding.

Type cursus:
Conflicthantering en cliëntgericht handelen

Doelgroep:
Alle medewerkers van de kansspelaanbieder.

Doelstelling:
Leren omgaan met conflicten en agressie op de werkvloer.

Aanvangsniveau:
Geen voorkennis van de cursus nodig.

Niveau:
MBO

Studiebelasting / cursusduur :
8u

Onderwerpen:
-Gastgericht handelen
– Conflicthantering aan de hand van conflictstijlen
– Oefenen met behulp van een trainingsacteur
– Simulatiespel/ oefeningen
– Inventarisatie- en analyse opdracht ‘Conflicten op de werkvloer’

Onderdelen cursus:
theoretisch deel:
verdieping van kennis over communicatie, achtergrond van conflicten en theorie aan de hand van modellen.

Praktisch deel: oefenen, onder begeleiding van trainer, met trainingsacteur van bovenstaande.

Resultaat cursus:
Certificaat van succesvolle afronding, kennis van bovenstaande punten.

Open inschrijving
€ 352,– p.p. (excl. BTW, incl. dagarrangement)

Incompany training, op een nader te bepalen locatie
€ 3.310,– (excl. BTW)

​Na het verstrekken van de opdracht door de opdrachtgever aan Assissa zijn de volgende voorwaarden van kracht.

  • Bij annulering tot 6 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: geen kosten.
  • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: 50% van de training / cursus kosten.
  • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus:
    1. 100% van de training / cursus kosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld;
    2. 60% bij de VAN trainingen die op locatie worden gegeven;
    3. 50% van de training / cursus kosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld.

De reden van de annulering speelt geen rol bij de annuleringsregeling. In alle gevallen geldt voorts dat:

i. Reeds gemaakte en niet te restitueren onkosten (b.v. hotelreserveringen en transporttickets) in alle gevallen aan de opdrachtgever worden doorberekend
ii. Assissa zich verplicht tot het hoe dan ook uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden
iii. Een deelnemer kan ten alle tijden vervangen worden door een andere medewerker van hetzelfde bedrijf zonder meerkosten.
iv. Assissa behoudt zich het recht de training te kunnen annuleren bij onvoorziene omstandigheden of overmacht.
De reden van de annulering speelt geen rol bij de annuleringsregeling. In alle gevallen geldt voorts dat:
i. Reeds gemaakte en niet te restitueren onkosten (b.v. hotelreserveringen en transporttickets) in alle gevallen aan de opdrachtgever worden doorberekend
ii. Assissa zich verplicht tot het hoe dan ook uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden
iii. Een deelnemer kan ten alle tijden vervangen worden door een andere medewerker van hetzelfde bedrijf zonder meerkosten.
iv. Assissa behoudt zich het recht de training te kunnen annuleren bij onvoorziene omstandigheden of overmacht.
v. Bij ziekte van de trainer/docent zoekt Assissa in eerste instantie een vervanging, indien niet lukt kan een cursus geannuleerd worden. Dit wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd met de opdrachtgever.

Amsterdam, 01-01-2021

‹ Alle trainingen