Aanvullende cursus verslavingspreventie

Deze cursus dienen de medewerkers te volgen na behalen van de Basis cursus verslavingspreventie E-learning en voordat zij gastcontacten hebben. Deze cursus wordt gehouden op een Assissa locatie.

 • Open inschrijving
  € 304,– p.p. (excl. BTW, incl. dagarrangement)
 • Incompany training, op een nader te bepalen locatie
  € 2940,– (excl. BTW)

Type cursus:
F2F, vaardigheden in gespreksvoering met mogelijke probleemspelers

Doelgroep:
Medewerkers van kansspelaanbieders met gastcontact

Studiebelasting:
8u

Onderwerpen:
– inleiding in communicatie en gespreksvaardigheden;
– basisvaardigheden gespreksvoering;
– oefenen communicatie en gespreksvaardigheden met gebruikmaking van de communicatiemiddelen die bij het organiseren van het kansspel worden gebruikt;
– oefenen motiverende gesprekstechnieken en in het bijzonder speelgedrag van jongvolwassenen;
– verdieping van kennis over signalen van risicovol of problematisch speelgedrag en hetgeen waaraan deze signalen kunnen worden herkend;
– kennis over welke interventiemaatregelen in welke gevallen gepast zijn bij welke signalen van risicovol of problematisch speelgedrag;
– oefenen van het aanbieden van een gepaste interventiemaatregel;
– verdieping van kennis over preventieve maatregelen die kunnen worden geboden door verslavingszorg, anonieme hulp of middelen van zelfhulp;
– kennis over wanneer het gepast is om een speler door te geleiden naar verslavingszorg, anonieme hulp of middelen van zelfhulp.

Onderdelen cursus:
theoretisch deel: verdieping van kennis over maatregelen en adviezen voor probleemspelers, inleiding in communicatie en motiverende gesprekstechnieken, verschillende toepasbaarheid van interventiemaatregelen voor probleem of risicospelers

Praktisch deel: oefenen, onder begeleiding van trainer, met trainingsacteur van bovenstaande.

Resultaat cursus:
Certificaat van succesvolle deelname, verworven vaardigheden en kennis van het bovenstaande

​Na het verstrekken van de opdracht door de opdrachtgever aan Assissa zijn de volgende voorwaarden van kracht.

 • Bij annulering tot 6 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: geen kosten.
 • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: 50% van de training / cursus kosten.
 • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus:
  1. 100% van de training / cursus kosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld;
  2. 60% bij de VAN trainingen die op locatie worden gegeven;
  3. 50% van de training / cursus kosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld.

De reden van de annulering speelt geen rol bij de annuleringsregeling. In alle gevallen geldt voorts dat:

 1. Reeds gemaakte en niet te restitueren onkosten (b.v. hotelreserveringen en transporttickets) in alle gevallen aan de opdrachtgever worden doorberekend;
 2. Assissa zich verplicht tot het hoe dan ook uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden;
 3. Een deelnemer kan ten alle tijden vervangen worden door een andere medewerker van hetzelfde bedrijf zonder meerkosten.

Amsterdam, 01-01-2021

‹ Alle trainingen