Aanvullende cursus verslavingspreventie

Deze cursus dienen de medewerkers te volgen na behalen van de Basiscursus verslavingspreventie E-learning en voordat zij gastcontacten hebben. Deze cursus wordt gehouden op een Assissa locatie.

Type cursus: F2F, vaardigheden in gespreksvoering met mogelijke probleemspelers

Doelgroep: Medewerkers van kansspelaanbieders met gastcontact

Doelstelling: Verslavingspreventie

Aanvangsniveau: Voltooide basiscursus

Niveau: MBO

Studiebelasting / studieduur: 8u

Onderwerpen:
– inleiding in communicatie en gespreksvaardigheden;
– basisvaardigheden gespreksvoering;
– oefenen communicatie en gespreksvaardigheden met gebruikmaking van de communicatiemiddelen die bij het organiseren van het kansspel worden gebruikt;
– oefenen motiverende gesprekstechnieken en in het bijzonder speelgedrag van jongvolwassenen;
– verdieping van kennis over signalen van risicovol of problematisch speelgedrag en hetgeen waaraan deze signalen kunnen worden herkend;
– kennis over welke interventiemaatregelen in welke gevallen gepast zijn bij welke signalen van risicovol of problematisch speelgedrag;
– oefenen van het aanbieden van een gepaste interventiemaatregel;
– verdieping van kennis over preventieve maatregelen die kunnen worden geboden door verslavingszorg, anonieme hulp of middelen van zelfhulp;
– kennis over wanneer het gepast is om een speler door te geleiden naar verslavingszorg, anonieme hulp of middelen van zelfhulp.

Onderdelen cursus:
theoretisch deel: verdieping van kennis over maatregelen en adviezen voor probleemspelers, inleiding in communicatie en motiverende gesprekstechnieken, verschillende toepasbaarheid van interventiemaatregelen voor probleem of risicospelers

Praktisch deel: oefenen, onder begeleiding van trainer, met trainingsacteur van bovenstaande.

Resultaat cursus:
Certificaat van succesvolle deelname, verworven vaardigheden en kennis van het bovenstaande.

 

 • Open inschrijving
  € 352,– p.p. (excl. BTW, incl. dagarrangement)
 • Incompany training in Nederland, op een nader te bepalen locatie
  € 3310,– (excl. BTW)

​Na het verstrekken van de opdracht door de opdrachtgever aan Assissa zijn de volgende voorwaarden van kracht.

 • Bij annulering tot 6 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: geen kosten.
 • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: 50% van de training / cursus kosten.
 • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus:
  1. 100% van de training / cursus kosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld;
  2. 60% bij de VAN trainingen die op locatie worden gegeven;
  3. 50% van de training / cursus kosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld.

De reden van de annulering speelt geen rol bij de annuleringsregeling. In alle gevallen geldt voorts dat:

i. Reeds gemaakte en niet te restitueren onkosten (b.v. hotelreserveringen en transporttickets) in alle gevallen aan de opdrachtgever worden doorberekend
ii. Assissa zich verplicht tot het hoe dan ook uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden
iii. Een deelnemer kan ten alle tijden vervangen worden door een andere medewerker van hetzelfde bedrijf zonder meerkosten.
iv. Assissa behoudt zich het recht de training te kunnen annuleren bij onvoorziene omstandigheden of overmacht.
v. Bij ziekte van de trainer/docent zoekt Assissa in eerste instantie een vervanging, indien niet lukt kan een cursus geannuleerd worden. Dit wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd met de opdrachtgever.

Amsterdam, 01-01-2021

‹ Alle trainingen