Herhalingscursus verslavingspreventie

In 2024 zullen de eerste certificaten verlopen van uw medewerkers die in 2021 de basis- en aanvullende cursus verslavingspreventie bij ons hebben gevolgd.

Om ervoor te zorgen dat iedereen op de vloer gecertificeerd is en blijft, bieden wij vanaf januari 2024 onze herhalingscursus verslavingspreventie aan.

Voordat de medewerker deel kan nemen aan de herhalingscursus zal hij/zij opnieuw de basiscursus dienen te volgen.

Type cursus: F2F, vaardigheden in gespreksvoering met mogelijke probleemspelers

Doelgroep: Medewerkers van kansspelaanbieders met gastcontact

Doelstelling: Verslavingspreventie

Aanvangsniveau: Voltooide basiscursus en aanvullende cursus verslavingspreventie

Niveau: MBO

Studiebelasting / studieduur: 8u

Onderwerpen:
– communicatie en gespreksvaardigheden;
–  opfrissen vaardigheden gespreksvoering;
– oefenen communicatie en gespreksvaardigheden met gebruikmaking van de communicatiemiddelen die bij het organiseren van het kansspel worden gebruikt;
– oefenen motiverende gesprekstechnieken en in het bijzonder speelgedrag van jongvolwassenen;
– verdieping van kennis over signalen van risicovol of problematisch speelgedrag en hetgeen waaraan deze signalen kunnen worden herkend;
– verdieping voorkennis over welke interventiemaatregelen in welke gevallen gepast zijn bij welke signalen van risicovol of problematisch speelgedrag;
– oefenen van het aanbieden van een gepaste interventiemaatregel;
– verdieping van kennis over preventieve maatregelen die kunnen worden geboden door verslavingszorg, anonieme hulp of middelen van zelfhulp;
– kennis over wanneer het gepast is om een speler door te geleiden naar verslavingszorg, anonieme hulp of middelen van zelfhulp.

Inhoud cursus:
verdieping van kennis over maatregelen en adviezen voor probleemspelers, herhaling van communicatie en motiverende gesprekstechnieken, verschillende toepasbaarheid van interventiemaatregelen voor probleem of risicospelers. Gesprekssimulaties onder begeleiding van een trainer en trainingsacteur.

Resultaat cursus:
Certificaat van succesvolle deelname.

 

 • Open inschrijving
  € 352,– p.p. (excl. BTW, incl. dagarrangement)
 • Incompany training in Nederland, op een nader te bepalen locatie
  € 3310,– (excl. BTW)

​Na het verstrekken van de opdracht door de opdrachtgever aan Assissa zijn de volgende voorwaarden van kracht.

 • Bij annulering tot 6 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: geen kosten.
 • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: 50% van de training / cursus kosten.
 • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus:
  1. 100% van de training / cursus kosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld;
  2. 60% bij de VAN trainingen die op locatie worden gegeven;
  3. 50% van de training / cursus kosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld.

De reden van de annulering speelt geen rol bij de annuleringsregeling. In alle gevallen geldt voorts dat:

i. Reeds gemaakte en niet te restitueren onkosten (b.v. hotelreserveringen en transporttickets) in alle gevallen aan de opdrachtgever worden doorberekend
ii. Assissa zich verplicht tot het hoe dan ook uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden
iii. Een deelnemer kan ten alle tijden vervangen worden door een andere medewerker van hetzelfde bedrijf zonder meerkosten.
iv. Assissa behoudt zich het recht de training te kunnen annuleren bij onvoorziene omstandigheden of overmacht.
v. Bij ziekte van de trainer/docent zoekt Assissa in eerste instantie een vervanging, indien niet lukt kan een cursus geannuleerd worden. Dit wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd met de opdrachtgever.

Amsterdam, 01-01-2024

‹ Alle trainingen