Projectmanagement

Projectgericht werken krijgt steeds meer aandacht. Het efficiënt managen van projecten vereist dan ook een goede planning en het werken met een adequate beheersstructuur. Evalueren en rapporteren zijn daarbij onontbeerlijk om een project doelmatig af te sluiten.

 • Incompany training, op een zelf uitgekozen locatie
  € 5.995,– (excl. BTW)

Het programma van de training Project Management wordt samengesteld aan de hand van de volgende vragen:

 • Wat is projectmatig werken?
 • Hoe organiseer ik een project?
 • Hoe start ik een project op?
 • Hoe maak ik een plan van aanpak?
 • Hoe maak ik een planning?
 • Hoe schat ik de risico’s in?
 • Hoe organiseer ik projectvergaderingen?
 • Hoe houd ik een project beheersbaar?
 • Hoe rapporteer en presenteer ik de resultaten?

​Na het verstrekken van de opdracht door de opdrachtgever aan Assissa zijn de volgende voorwaarden van kracht.

 • Bij annulering tot 6 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: geen kosten.
 • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: 50% van de training / cursus kosten.
 • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus:
  1. 100% van de training / cursus kosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld;
  2. 60% bij de VAN trainingen die op locatie worden gegeven;
  3. 50% van de training / cursus kosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld.

De reden van de annulering speelt geen rol bij de annuleringsregeling. In alle gevallen geldt voorts dat:

 1. Reeds gemaakte en niet te restitueren onkosten (b.v. hotelreserveringen en transporttickets) in alle gevallen aan de opdrachtgever worden doorberekend;
 2. Assissa zich verplicht tot het hoe dan ook uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden;
 3. Een deelnemer kan ten alle tijden vervangen worden door een andere medewerker van hetzelfde bedrijf zonder meerkosten.

Amsterdam, 01-01-2017

‹ Alle trainingen