Onderhandelen en mediation

Ogenschijnlijk is het conflict een snelle weg om oplossingen te bereiken; in de praktijk is de schade groot voor mensen en organisaties. Conflicten ontstaan vaak doordat we tegenstrijdige belangen en doelstellingen hebben, niet op tijd de confrontatie aangaan en slecht communiceren.

 • Incompany training, op een zelf uitgekozen locatie
  € 4.455,– (excl. BTW)
 • Doelgroep
  • Medewerkers, leidinggevenden en staffunctionarissen
 • Doel
  • Het kennis maken met effectieve onderhandelingstechnieken, herkennen van de verschillende stijlen van conflicthantering en de effecten ervan, ontwikkeling van vaardigheden en instrumenten om eigen conflicten constructief op te lossen en om bij conflicten van anderen als bemiddelaar, mediator, op te treden
 • Duur
  • 4 dagdelen
 • Inhoud
  • Iinzicht in de verschillende stijlen van conflicthantering en de effecten ervan;
  • Omgaan met emoties bij conflicten;
  • De fasen van het onderhandelingsproces (Harvard methode);
  • Ontwikkelen van communicatieve vaardigheden;
  • Inzicht krijgen in de rol, de taken en de competenties van de mediator;
  • Oefenen aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casus.

​Na het verstrekken van de opdracht door de opdrachtgever aan Assissa zijn de volgende voorwaarden van kracht.

 • Bij annulering tot 6 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: geen kosten.
 • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: 50% van de training / cursus kosten.
 • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus:
  1. 100% van de training / cursus kosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld;
  2. 60% bij de VAN trainingen die op locatie worden gegeven;
  3. 50% van de training / cursus kosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld.

De reden van de annulering speelt geen rol bij de annuleringsregeling. In alle gevallen geldt voorts dat:

 1. Reeds gemaakte en niet te restitueren onkosten (b.v. hotelreserveringen en transporttickets) in alle gevallen aan de opdrachtgever worden doorberekend;
 2. Assissa zich verplicht tot het hoe dan ook uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden;
 3. Een deelnemer kan ten alle tijden vervangen worden door een andere medewerker van hetzelfde bedrijf zonder meerkosten.

Amsterdam, 01-01-2017

‹ Alle trainingen