Time-management

Werkdruk en stress zijn belangrijke oorzaken van ziekteverzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. Time-management is een middel om zelf werkdruk tijdig te onderkennen en te leren beheersen. Met de invoering van nieuwe financieringsvormen is een strakke tijdsplanning noodzakelijk. In uw drukke werkomgeving is het van belang om uw tijd effectief te besteden.

 • Incompany training, op zelf bepaalde locatie
  € 4.295,– (excl. BTW)

Dag 1

 • 09.00 – 09.30
  • Ontvangst met koffie
 • 09.30 – 10.30
  • Introductie / voorstellen trainer / cursisten
  •  Wat zijn de verwachtingen ?
  •  Wat zijn de leerdoelen ?
 • 10.30 – 10.45
  • Pauze
 • 10.45 – 12.30
  • Uitleg over:
   • Reactief management en timemanagement
   • Omgaan met energie (theorie)
   • Manier van denken, rationeel en irrationeel (theorie + oefening)
   • Wensen formuleren (oefening)
 • 12.30 – 13.30
  • Lunch
 • 13.30 – 15.00
  • Het stellen van doelen, SMART (theorie en oefening)
  •  Het stellen van prioriteiten
 • 15.00 – 15.15
  • Pauze
 • 15.15 – 16.00
  • Herkennen van externe en interne tijdverslinders (oefening)
  • Tijdverslinders: valkuilen en tips
 • 16.00 – 16.15
  • Huiswerkopdracht bespreken
 • 16.15 – 16.30
  • Evalueren en afsluiten

Dag 2

 • 09.00 – 09.30
  • Korte nabespreking afgelopen week
 • 09.30 – 10.30
  • Nabespreking van de huiswerkopdracht, ervaringen / ontdekkingen
 • 10.30 – 10.45
  • Pauze
 • 10.45 – 12.30
  • Tijdverslinders: valkuilen en tips, vervolg (theorie en oefening)
  •  -nee zeggen
  •  -communiceren en delegeren
  •  -uitstelgedrag
 • 12.30 – 13.30
  • Lunch
 • 13.30 – 15.00
  • Het maken van een planning; per jaar, week en dag (theorie en oefening)
 • 15.00 – 15.15
  • Pauze
 • 15.15 – 16.00
  • Het vermijden van stress
 • 16.00 – 16.30
  • Evalueren en afsluiting

​Na het verstrekken van de opdracht door de opdrachtgever aan Assissa zijn de volgende voorwaarden van kracht.

 • Bij annulering tot 6 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: geen kosten.
 • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: 50% van de training / cursus kosten.
 • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus:
  1. 100% van de training / cursus kosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld;
  2. 60% bij de VAN trainingen die op locatie worden gegeven;
  3. 50% van de training / cursus kosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld.

De reden van de annulering speelt geen rol bij de annuleringsregeling. In alle gevallen geldt voorts dat:

 1. Reeds gemaakte en niet te restitueren onkosten (b.v. hotelreserveringen en transporttickets) in alle gevallen aan de opdrachtgever worden doorberekend;
 2. Assissa zich verplicht tot het hoe dan ook uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden;
 3. Een deelnemer kan ten alle tijden vervangen worden door een andere medewerker van hetzelfde bedrijf zonder meerkosten.

Amsterdam, 01-01-2017

‹ Alle trainingen