RG Expert training

Deze training bieden wij zowel face-to-face als online aan voor wettelijk vertegenwoordigers van kansspelaanbieders op gebied van verantwoord spelen.

Type training: Face-to-face/online training voor wettelijk vertegenwoordiger van kansspelaanbieder op verantwoord spelen gebied

Doelgroep: Vertegenwoordigers op verantwoord spelen gebied van kansspelaanbieder.

Doelstelling:

Verkrijgen van actuele kennis van wet-en regelgeving in Nederland op het gebied van verslavingspreventie bij Kansspelen.

Aanvangsniveau: Geen voorkennis van de cursus nodig

Niveau: HBO

Studieduur: 10 uur

Studiebelasting: 12uur

Onderwerpen:
– kennis over het zorgstelsel in Nederland, waaronder de soorten hulp voor spelers, de in houd van de hulp, de wijze waarop de doorverwijzing naar de hulp is georganiseerd, de directe beschikbaarheid van de hulp en de kosten die aan de hulp verbonden zijn;
– relevante ontwikkelingen en (recente) wetenschappelijke inzichten op het gebied van kansspelverslaving en het voorkomen daarvan;
– de uitvoering van het kansspelaanbod van de vergunninghouder;
– het functioneren van de organisatie van de vergunninghouder, waaronder ook kennis van de risicoanalyses ten aanzien van het kansspelaanbod van de vergunninghouder; en
– de uitvoering van het verslavingspreventiebeleid en het reclame-en wervingsbeleid van de vergunninghouder.

Onderdelen training:
Verdieping van deelnemer in eigen beleid, relaas van een ervaringsdeskundige, toeleiding naar zorg in Nederland, analyse casuïstiek, assessment.

Resultaat training:
Certificaat van deelname, actuele kennis van wet- en regelgeving in Nederland, actuele kennis van verslavingspreventie en toeleiding naar zorg in Nederland.

 

Op aanvraag, € 2300,– (excl. BTW) maximaal 2 personen

​Na het verstrekken van de opdracht door de opdrachtgever aan Assissa zijn de volgende voorwaarden van kracht.

  • Bij annulering tot 6 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: geen kosten.
  • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: 50% van de training / cursus kosten.
  • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus:
    1. 100% van de training / cursus kosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld;
    2. 60% bij de VAN trainingen die op locatie worden gegeven;
    3. 50% van de training / cursus kosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld.

De reden van de annulering speelt geen rol bij de annuleringsregeling. In alle gevallen geldt voorts dat:

i. Reeds gemaakte en niet te restitueren onkosten (b.v. hotelreserveringen en transporttickets) in alle gevallen aan de opdrachtgever worden doorberekend
ii. Assissa zich verplicht tot het hoe dan ook uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden
iii. Een deelnemer kan ten alle tijden vervangen worden door een andere medewerker van hetzelfde bedrijf zonder meerkosten.
iv. Assissa behoudt zich het recht de training te kunnen annuleren bij onvoorziene omstandigheden of overmacht.
v. Bij ziekte van de trainer/docent zoekt Assissa in eerste instantie een vervanging, indien niet lukt kan een cursus geannuleerd worden. Dit wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd met de opdrachtgever.

Amsterdam, 01-01-2021

‹ Alle trainingen