Goed gastheerschap

Een gastheer of gastvrouw is het visitekaartje van het bedrijf. Een goede gastheer, gastvrouw weet wat de gasten verwachten en heeft de kennis en vaardigheden om op een geruisloze en hoog gekwalificeerde manier in te spelen op de verwachtingen van de gast. Hierbij gaat het om leidinggeven, snel signaleren en handelen, flexibel, vriendelijk en voorkomend zijn.

Indien de idee van het gastheer-, gastvrouwschap gedragen wordt binnen de organisatie kan het een enorme bijdrage leveren aan het werven en behouden van gasten. Door training kunnen medewerkers vaardigheden en inzichten verwerven die het mogelijk maken om deze belangrijke functie te vervullen en uit te bouwen.

 • Incompany training, op een zelf uitgekozen locatie
  € 3.895,– (excl. BTW)

Doelgroep

Medewerkers en middenkader die betrokken zijn bij het ontvangen, begeleiden en adviseren van gasten

Doel

Het verwerven van inzichten en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het optimaliseren van de functie gastheer of gastvrouw, dat wil zeggen een gastgerichte opstelling.

Duur

4 dagdelen

Inhoud

 • Gastgericht communiceren, verbaal en non verbaal;
 • Omgaan met ontevreden, emotionele gasten;
 • De grenzen van gastgerichtheid;
 • Inzicht in eigen houding en handelen en het effect op de gasten;
 • Oefenen met een acteur onder andere aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casus.

Gasten

Ooefenen met een acteur onder andere aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casus.

​Na het verstrekken van de opdracht door de opdrachtgever aan Assissa zijn de volgende voorwaarden van kracht.

 • Bij annulering tot 6 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: geen kosten.
 • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: 50% van de training / cursus kosten.
 • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus:
  1. 100% van de training / cursus kosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld;
  2. 60% bij de VAN trainingen die op locatie worden gegeven;
  3. 50% van de training / cursus kosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld.

De reden van de annulering speelt geen rol bij de annuleringsregeling. In alle gevallen geldt voorts dat:

 1. Reeds gemaakte en niet te restitueren onkosten (b.v. hotelreserveringen en transporttickets) in alle gevallen aan de opdrachtgever worden doorberekend;
 2. Assissa zich verplicht tot het hoe dan ook uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden;
 3. Een deelnemer kan ten alle tijden vervangen worden door een andere medewerker van hetzelfde bedrijf zonder meerkosten.

Amsterdam, 01-01-2017

‹ Alle trainingen