Diversiteitsmanagement

Wat voor de een ‘normaal’ is, hoeft voor de ander niet ‘normaal’ te zijn. Enerzijds spelen daarbij persoonlijke factoren een rol, anderzijds culturele achtergronden.

Zo wordt het communicatieproces sterk beïnvloed door cultuur. Cliënten met een andere culturele achtergrond gaan in eerste instantie en zeker als de situatie wat lastiger wordt, uit van het communiceren zoals zij dat vanuit hun oorspronkelijke achtergrond geleerd hebben. Dat sluit niet altijd aan bij de Nederlandse cultuur.

 • Incompany training, op zelf bepaalde locatie
  € 4.195,– (excl. BTW, incl. dagarrangement)

09.30   Ontvangst met koffie / thee

10.00   Aanvang en introductie

10.15   Wat houdt diversiteitbeleid in en wat is de kracht van diversiteit? (managing diversity)

10.30   Normen en waarden/socialisatie

 • Oefening met specifieke vragen en top 15

11.00   Migratieprocessen

 • Algemene informatie over diverse groepenmigranten in Nederland

12.30   Lunchpauze

13.30   Gevolgen voor communicatie: tips, Do’s en Don’ts

14.00   Casuïstiek oefenen, bespreken van probleemsituaties

16.15   Evaluatie

16.30   Einde

​Na het verstrekken van de opdracht door de opdrachtgever aan Assissa zijn de volgende voorwaarden van kracht.

 • Bij annulering tot 6 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: geen kosten.
 • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: 50% van de training / cursus kosten.
 • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus:
  1. 100% van de training / cursus kosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld;
  2. 60% bij de VAN trainingen die op locatie worden gegeven;
  3. 50% van de training / cursus kosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld.

De reden van de annulering speelt geen rol bij de annuleringsregeling. In alle gevallen geldt voorts dat:

 1. Reeds gemaakte en niet te restitueren onkosten (b.v. hotelreserveringen en transporttickets) in alle gevallen aan de opdrachtgever worden doorberekend;
 2. Assissa zich verplicht tot het hoe dan ook uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden;
 3. Een deelnemer kan ten alle tijden vervangen worden door een andere medewerker van hetzelfde bedrijf zonder meerkosten.

Amsterdam, 01-01-2017

‹ Alle trainingen